Vejle BridgeCenter
 Mobilvenlige resultater 

Klubben

Vejle BridgeCenter er klubben med de mange muligheder. Vi spiller seks gange om ugen i perioden fra september til april. Derudover arrangerer klubben åbent hus og andre åbne turneringer. Vi tilbyder også gratis undervisning i bridge for begyndere. Alle arrangementer foregår Industrivej 8 i Vejle. En kørselsvejledning kan ses i bunden af denne side.

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag den 16. juni kl. 19.00 på Industrivej 8. Dagsordenen er i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (noter til regnskabet kan ses her)
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Indkomne forslag (forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse)
  6. Valg af kasserer (Otto Dahl modtager genvalg)
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i ulige år (Ann Nielsen og Flemming Jørgensen modtager genvalg)
  8. Valg af en suppleant (Åse Vedsted er på valg)
  9. Valg af revisor (Marie Udesen er på valg) og revisorsuppleant (Per H. Andersen er på valg)
  10. Eventuelt

Åbent hus

Vi glæder os til snart at se Jer alle igen til åbent hus på Industrivej 8 — indtil videre med coronapas. Vi starter igen tirsdag den 25. maj. I lighed med sidste år vil vi arrangere åbent hus både tirsdag og torsdag aften, men som noget nyt vil vi starte allerede kl. 18.30. De første syv uger vil det være muligt at spille gratis. Tilmelding foregår her senest kl. 18.00 på spilledagen.

I uge 28 er der ingen åbne huse. Fra uge 29 og resten af sommeren koster det 50 kroner pr. person. NB: Viderebring endelig denne besked til alle du kender.

Tilmelding til næste sæson

Der er nu åbnet for den kommende sæsons tilmeldinger til de enkelte afdelinger.

Distriktsturneringer for almindelige klubspillere på nettet

Der er nu muligt at se hinanden, når man spiller bridge på nettet. Distriktet arrangerer en online turnering i styrkeopdelte rækker hver tirsdag kl. 19. Det foregår på noget, der hedder RealBridge og kræver, at man har kamera og mikrofon på sin computer.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd. Man går blot ind på distriktsyd.dk og logger ind fra kl. 18.30 om tirsdagen. Så bliver man automatisk ført på plads i RealBridge turneringen. Der er indtil videre planlagt turneringer i to styrkeopdelte rækker. Over og under handicap 28.

Læs gerne mere om det på distriktsyd.dk, hvor Sus Vang, som er den der står for det, fortæller om RealBridge.

Bo Lisbjerg og Otto Dahl deltog i den første turnering tirsdag den 26/1-2021. Otto fortæller om parrets oplevelser første gang: “Vi syntes begge, at det er meget nemt at tilmelde sig, og at det fungerer rigtig godt at spille derinde. Man kan se og høre de andre tre ved bordet, så det er tæt på, at det er ligesom at sidde i samme lokale.” Ring gerne til Otto på 50 73 87 31, hvis du er interesseret i at høre nærmere, eller hvis du er i tvivl om noget.

Afdelinger og spilletider

Ved at klikke på afdelingsnavnet i tabellen nedenfor kan man se, hvad der kendetegner de forskellige afdelinger.

Afdeling Spilletid
Mandag kl. 13.00–17.00
Mandag kl. 18.30–22.15
Tirsdag kl. 18.30–22.30
Onsdag kl. 18.30–22.00
Torsdag kl. 13.00–17.00
Torsdag kl. 19.00–23.00

Spillested

Alle arrangementer foregår på følgende adresse:

Industrivej 8
7120 Vejle Ø

Nedenfor ses et oversigtskort over Bredballe, og derunder er et detailkort, der viser den nøjagtige placering af bridgehuset. Der er busforbindelse fra Vejle Trafikcenter til Juulsbjergvej tæt ved bridgecenteret med linje 4.

kort over Bredballe

Industrivej 8